Instalacja odgromowa- co to jest

Instalacją odgromową nazywamy system lub instalacja LPS (Lightning Protection System). Jest to zespół elementów, które zabezpieczają budynek lub obiekt przed wyładowaniami atmosferycznymi. Co więcej, instalacja chroni przed skutkami uderzenia pioruna, do których zaliczamy pożary obiektów i porażenia ludzi. Nie jest to instalacja, która dostarcza prąd lub energię do naszego budynku i nie służy ona także wygodzie mieszkańców. Instalacja odgromowa ma zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę życia i zdrowia mieszkańców.

Budowa instalacji odgromowej

Instalację odgromową montujemy z dwóch części głównych:

  • zewnętrznej instalacji odgromowej (zewnętrzny LPS);
  • wewnętrznej instalacji odgromowej (wewnętrzny LPS).

Instalacja odgromowa zbudowana jest z metalowych przewodów, które montujemy na dachu budynku i łączymy je bezpośrednio z ziemią. Energia przekazywana przez piorun jest odprowadzona do ziemi. Typowa instalacja odgromowa składa się z:

  • zwodów pionowych i poziomych;
  • przewodów odprowadzających;
  • uziomów.

Jak działa instalacja odgromowa

Najwyżej położonym elementem instalacji odgromowej jest zwód, który montujemy na dachu budynku. Ten łączymy z przewodami odprowadzającymi ładunek elektryczny do uziomu, który umieściliśmy w ziemi. Dzięki temu po uderzeniu pioruna w zwód, ładunek elektryczny prowadzony jest do uziomu i tam zostaje rozprowadzony w ziemi. W tym czasie nie powoduje on żadnych szkód w budynku i nie zagraża zdrowiu i życiu jego mieszkańcom.

Koszt montażu instalacji odgromowej

Montaż piorunochronu to inwestycja na wiele lat i chroni budynek oraz wszystkie urządzenia w domu i mieszkańców. Koszt montażu instalacji odgromowej może być różny w zależności od rodzaju i ilości wykorzystanego materiału. Ceny montażu ustalamy z każdym klientem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej lub umówionego spotkania.

Montaż instalacji odgromowej zleć elektrykowi, jednak musi on posiadać odpowiednie uprawnienia do jej instalacji. Wykonujemy także odpowiednie pomiary i obliczenia co do odpowiedniej ochrony oraz serwisowania instalacji.

Podsumowując- jeśli chcesz założyć w swoim domu piorunochron- skontaktuj się z nami. Posiadamy wszelkie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, aby zrobić to profesjonalnie i szybko.